Systemy latajatajace (załogowe lub bezzałogowe) jakimi dysponujemy moga zostać wyposażone w system kamer, dzięki któremu wykonujemy videofilmowanie z powietrza w celu video inspekcji obiektów. Usługę ta wykujemy osobno lub w pakiecie z mapą do celów projektowych, obsługa inwestycji lub usługami z zakresu GIS.


Filmowanie połączone z georeferencją pozwala sprawdzić teren na którym panujemy inwestycję bez ruszenia się z biura co oszczędza czas i pieniądze. Klient otrzymuje od nas w pełni przydatne narzędzia do analiz i inspekcji, która może odbywać się w biurze.


Wykonujemy również ujęcia filmowe na zlecenie.