Dzięki systematycznemu wykonywaniu nalotów możemy prowadzić monitoring prac budowlanych, które przedstawiamy na kartometrycznych podkładach a nawet modelach 3D. Taki monitoring może być idealnym narzędziem kontroli postępu prac. Można w ten sposób kontrolować jednocześnie place budowy jak i monitorować składowiska kruszyw w łatwy i jednoczesny sposób obliczać objętości.


Metoda pomiarów i inwentaryzacji przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego jest nieporównywalnie szybsza a trzydziesto minutowy nalot zastępuje niejednokrotnie kilkutygodniowe pomiary klasyczne. Dokładności jakie otrzymujemy są porównywalne.