Na podstawie zdjęć lotniczych, wykonanych z bezzałogowego statku powietrznego wykonujemy modele 3D z dużą dokładnością, które w szybki sposób mogą służyć do obliczenia objętości robót ziemnych, kruszyw, urobku kopalni, materiału składowanego na hałdach.

Takie opracowanie jest nieporównywalnie szybsze niż klasyczne pomiary a dodatkowo niemal unikamy bezpośredniego kontaktu z obiektem co umożliwia ciągłą kontrolę nawet w miejscach niedostępnych czy niebezpiecznych.