Wszystkie inwestycje wymagające pozwolenia na budowę zarówno małego domu, wielkiej hali przemysłowej czy infrastruktury wymagają wcześniejszego projektu wykonanego na aktualnej mapie do celów projektowych.

Mapy wykonujemy w dwóch wariantach zależnie od wymagań klienta lub projektanta:

 • mapy analogowe (zaktualizowana kopia mapy na dowolnym materiale)
 • mapy cyfrowe (wykonane w formie pliku *.dwg wektorowe obrazy które można wydrukować na na dowolnym materiale)

Obie formy są przyjmowane przez urzędy i obie wystarczą do wykonania procesu inwestycyjnego. Mapa cyfrowa ułatwia jednak procesy projektowe, choć jej cena znacznie różni się od mapy analogowej. Polecana jest w przypadku większych inwestycji, przy które projekty są wykonywane przy użyciu zaawansowanych narzędzi jak np. AutoCad.

MAPY W FORMIE KLASYCZNEJ

Opracowania kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementach ewidencji gruntów takich jak granice działek oraz budynków. Na tych mapach przedstawia się również rozmieszczenie i usytuowanie podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu.

 • Mapa taka stanowi podstawę opracowania każdego projektu budowlanego, projektu sieci uzbrojenia terenu i wielu innych zadań.
 • Wykonywane są w formie tradycyjnej na materiale wskazanym przez zleceniodawcę.
 • Mapę w formie klasycznej sporządzić możemy w skalach 1:250 ; 1:500 ; 1:1000 ; 1:2000
 • Efektem końcowym może być mapa w formie numerycznej

MAPY NUMERYCZNE

Jest to technologia tworzenia zbiorów punktów i przetwarzania danych w nich zawartych tworząc obiekty i informację na ich temat. Mapa ta łączy w sobie wszystkie cechy mapy zasadniczej z możliwością dodawania i odejmowania poszczególnych warstw.

 • Przekazywana zleceniodawcy w formie cyfrowej (plik *.dwg)
 •  Oferujemy również wydruki obrazu mapy numerycznej w dowolnej skali.

MAPY TEMATYCZNE

 • Mapy sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
 • Mapy zagospodarowania obszarów słabo i intensywnie zainwestowanych.
 • Mapy własności gruntów z uwzględnieniem klas gruntów i użytków.
 • Mapy tematyczne w zależności od życzenia zleceniodawcy wykonujemy w formie klasycznej lub numerycznej.

MAPA TERENÓW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Mapy te wykonujemy w zależności od potrzeb zleceniodawcy, z uwzględnieniem usytuowania podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu, nawet takich, których nie uwzględnia się na mapach zasadniczych. Niejednokrotnie również ze szczegółowym zagospodarowaniem wnętrza hal przemysłowych z dokładnymi rzędnymi terenu i punktów szczególnych.