Geoportale są to aplikacje internetowe wykorzystujące serwerowe zasoby GIS. Zajmujemy się przygotowaniem materiałów wejściowych oraz programowaniem aplikacji internetowych. Mają one rozbudowaną funkcjonalność zależną od ustaleń z zamawiającym. Jednymi z bardziej powszechnych zastosowań to wyszukiwanie, przeglądanie oraz pobieranie danych. Oferujemy usługi zgodne ze standardami UE INSPIRE.

Przykłady zastosowań:

  • Geoportale miejskie/gminne
  • Mapowe aplikacje internetowe (web gis) dla firm zarządzającymi majątkiem
    • Branża gazowo-naftowa
    • Branża energetyczna
    • Branża komunikacyjna
    • Branża sieci wodociągowo-kanalizacyjnych