Zajmujemy się także kompleksowymi wdrożeniami Systemów GIS do przedsiębiorstw związanych z zarządzaniem majątkiem. Oferujemy wdrażanie systemu od podstaw lub migracje do innych systemów. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami programów takimi jak GEONIS (ARCGIS) oraz Mettenmeier, możemy wykonać dowolną migrację lub wdrożenie. Jest to cały proces polegający na budowaniu baz danych, zastosowaniu odpowiednich programów, sieci komputerowej, współpracy z urządzeniami mobilnymi (GIS mobilny) oraz aplikacjami serwerowymi (web GIS).

W ramach wdrożenia oferujemy:

  • Dobór właściwych technologii i programów
  • Migrację danych przestrzennych
  • Współpracę z systemami zarządzania ERP np. SAP
  • Integracja systemu bazodanowego z usługami serwerowymi i mobilnymi
  • Wdrażanie urządzeń mobilnych