GEODETA - praca kameralna

Poszukujemy osoby, która będzie w stanie wesprzeć nasz zespół w biurze w Poznaniu oraz posiada zdolności i wiedzę, pozwalające samodzielnie przejść przez wszystkie etapy opracowania dokumentacji dla klienta. Składanie operatów, kartowanie i kontakt z urzędami. Pracujemy na dużych, bardzo prestiżowych kontraktach, głównie na terenach kolejowych. Ale w naszym portfolio można znaleźć dużo więcej. 

 

OFERUJEMY:

- pracę na miejscu w biurze w Poznaniu,

- udział w dużych i prestiżowych zadaniach,

- niezbędny sprzęt, szkolenia

- możliwość pracy zdalnej (o ile technicznie jest to możliwe), 

- pełne delegacje zagraniczne (o ile wystąpią) + premie wyjazdowe, 

- dużą samodzielność w realizacji zadań, 

- karta multisport.

 

OCZEKUJEMY:

- dobrej znajomość oprogramowania geodezyjnego (AutoCAD, C-geo, MS Office, elektorniczny obieg dokumentacji geodezyjnej itp.) 

- wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych, 

- bardzo dobrej organizacji pracy,

- zaangażowanie w powierzone obowiązki, 

- prawo jazdy kat. B. 

 

 UWAGA: Jeśli wysyłasz do nas CV - dołącz klauzulę, która jest na dole strony

 

 


Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego wraz z CV na adres praca@kadex.poznan.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kadex Inżynieria sp. z o.o., ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Kadex Inżynieria sp. z o.o., adres: ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań, kontakt e-mail: praca@kadex.poznan.pl, zwany dalej Administratorem;
 2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
  - adres: ul. Santocka 7a, 60-431 Poznań;
  - e-mail: rodo@kadex.poznan.pl
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Kadex Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
 4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
 5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do trzech miesięcy od złożenia aplikacji.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Kadex Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania;
 10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

Praca geodezja, praca w geodezji, skanowanie laserowe 3D, 3d laser scanning, praca, pracownik geodeta, geodeci, geodezyjne pomiary, obsługa geodezyjna budowy